kompetencje

Do zadań zastępcy dyrektora należy w szczególności:

1/wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora Archiwum w granicach udzielonych upoważnień,
2/kierowanie bieżącą pracą Oddziału I – materiałów archiwalnych wytworzonych do końca XVIII w.:
-opracowywanie okresowych planów pracy Oddziału I
-egzekwowanie wykonania planów pracy
-nadzór i instruktaż metodyczny nad pracami prowadzonymi w Oddziale I
-nadzór nad Pracownią Informacji Archiwalnej i Ewidencji
-współpraca i nadzór nad Pracownią Konserwacji;
3/obsługa organizacyjno – techniczna Kolegium,
4/obsługa organizacyjno – techniczna Komisji Metodycznej
5/popularyzacja wiedzy o zasobie archiwalnym, udział w konferencjach, zebraniach i naradach organizowanych w Archiwum
6/ zastępca dyrektora w czasie nieobecności dyrektora kieruje pracą Archiwum
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Kopiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2003 14:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż