kompetencje

Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem jego działalności oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych. Do zakresu działalności dyrektora Archiwum należy w szczególności:

 1. ogólnie kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych, naukowo – badawczych,
 2. ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
 3. reprezentowanie archiwum na zewnątrz,
 4. przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
 5. dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
 6. wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,
 7. nadzór nad personelem naukowym,
 8. czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,
 9. wydawanie zarządzeń , regulaminów i instrukcji,
 10. kierowanie realizacją zadań p. poż., bhp, i obronnych w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
 11. wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Kopiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2003 14:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż