Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Toruniu jest państwową jednostką budżetową.

Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2013, poz. 885, z późn. zm.). Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

Archiwum Państwowe w Toruniu posiada majątek (środki trwałe) o łącznej wartości netto 1.592.090,01  zł, w tym:

  • nieruchomości o wartości 1.417,139,60  zł w tym:
    1.Należący do Skarbu Państwa budynek centrali Archiwum Państwowego w Toruniu przy Placu Rapackiego 4 znajdujący się w trwałym zarządzie Archiwum
    2.Nieruchomość należącą do Skarbu Państwa przy ul. Idzikowskiego 6 w Toruniu znajdującą się w trwałym zarządzie Archiwum (mieści się tutaj Oddział II i Oddział III AP Toruń)
    3. Należący do Skarbu Państwa budynek wraz z przynależnościami Oddziału we Włocławku Archiwum Państwowego w Toruniu przy ul. Ks. J. I. Skorupki 4 znajdujący się w trwałym zarządzie Archiwum
     
  • majątek ruchomy o łącznej wartości 174.950,41 zł – zainstalowane w magazynach budynków przy ul. Idzikowskiego 6 w Toruniu i ul. Ks. J. I. Skorupki 4 we Włocławku  regały jezdne, sieci i sprzęt komputerowy, sprzęt konserwatorski oraz inne maszyny i urządzenia.

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2006, z uwzględnieniem inwestycji z roku 2006.

Budżet Archiwum Państwowego w Toruniu w 2006 r. wynosił 1.524.492,00 zł. W 2007 r. przyznano budżet w kwocie 1.531.977,00 zł .

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

Archiwum prowadzi również działalność statutową pozyskując z niej dochody własne. W ramach wspomnianej działalności wykonywane są kwerendy, kserokopiowanie materiałów archiwalnych, ich skanowanie i fotografowanie oraz od 2003 r. przechowalnictwo materiałów archiwalnych.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Kopiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.07.2004 14:48