Podstawy prawne działania

Archiwum Państwowe w Toruniu zostało utworzone na podstawie zarządzenia nr 4. Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. / Dz. U. M. N. S. W. i T., nr 2, poz. 5/.

Archiwum Państwowe w Toruniu działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217).

2. Statutu nadanego Zarządzeniem nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 maja 2017 r.

3. Regulaminu Organizacyjnego (zarządzenie nr 5 Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu z dnia 1 września 2004 r.).

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawy prawne działania
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Krzysztof Kopiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2003 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż