wersja do wydruku Maria Frankel 15.10.2003 13:12

kompetencje

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Archiwum, w szczególności:

  • sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych,
  • wykonuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej,
  • sprawuje ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
  • reprezentuje Archiwum na zewnątrz,
  • przedkłada Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych plany rzeczowe i finansowe oraz sprawozdania dotyczące ich realizacji,
  • dokonuje wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
  • wydaje decyzje w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,
  • sprawuje nadzór nad pracownikami, podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych i naukowych,
  • wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy i instrukcje,
  • kieruje realizacją zadań p.poż, bhp i obronnych określonych odrębnymi przepisami

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Maria Frankel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2003 13:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż