wersja do wydruku Maria Frankel 12.05.2009 13:27

Majątek i finanse

Archiwum Państwowe jest państwową jednostką budżetową, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia.

Działalność finansową Archiwum Państwowego określa ustawa  o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Majątek Archiwum Państwowego stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową jednostki.

Archiwum Państwowe w Szczecinie posiada majątek (aktywa trwałe) o łącznej wartości: 2 441 753,74 zł, w tym:

·          nieruchomości o wartości: 2 043 798,25 zł

-          budynek Archiwum Państwowego w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha 13

-          budynek Oddziału Archiwum Państwowego w Stargardzie Szczecińskim

-          budynek Oddziału Archiwum Państwowego w Płotach

-          ekspozytura Archiwum Państwowego w Strzmielu

-          budynek Oddziału Archiwum Państwowego Oddział w Międzyzdrojach osiedle Biała Góra budynek nr 5

·          majątek ruchomy o wartości: 397 955,49 zł

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2008.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważnieni są: Dyrektor Archiwum Państwowego lub ustanowieni przez nich pełnomocnicy.

Archiwum prowadzi również działalność pozabudżetową w postaci gospodarstwa pomocniczego oraz posiada rachunek dochodów własnych.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Maria Frankel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2009 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż