wersja do wydruku Maria Frankel 12.05.2009 13:27

Majątek i finanse

Działalność finansową Archiwum Państwowego określa ustawa  o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Majątek Archiwum Państwowego stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową jednostki.

Archiwum Państwowe w Szczecinie  na dzień 31 grudnia 2016 r. posiada majątek (aktywa trwałe), 

o wartości  10.231.986,35 zł, na który się  składają:

1. Środki trwałe,   w tym budynki  i  grunty w trwałym zarządzie, o łącznej wartości   8.959.511,55 zł  zlokalizowane:

- w Szczecinie przy ul. św. Wojciecha 13 - siedziba Archiwum

- w Stargardzie przy ul. Basztowej 2 - oddział

- w Międzyzdrojach os. Biała Góra budynek nr 7,7A,7B i 7C - oddział

- w Strzmielu   - ekspozytura

- w Dobrej ul. Szczecińska 21 A -  magazyn

- w Szczecinie  grunty zabudowane przy ul. Żołnierskiej 3 - planowana inwestycja

2. Wyposażenie  o wartości  1.272.474,80 zł.

Wartość  majątku określono  według wartości netto  na podstawie bilansu za 2016 r.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważnieni są: Dyrektor Archiwum Państwowego lub ustanowieni przez nich pełnomocnicy.

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Maria Frankel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2009 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż