wersja do wydruku Maria Frankel 12.05.2009 12:10

Podstawy prawne działania

Archiwum Państwowe w Szczecinie utworzone zostało na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 17 grudnia 1946 r. o utworzeniu Archiwum Państwowego w Szczecinie (Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 12, poz. 391). Faktycznie działa od 1 sierpnia 1945 r.

Obecnie jego działalność regulują:

  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698).  
  • Statut Archiwum Państwowego w Szczecinie (decyzja nr 19 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Szczecinie (z późniejszymi zmianami)).
  • Regulamin organizacyjny Archiwum Państwowego w Szczecinie regulujący wewnętrzną strukturę Archiwum wprowadzony został zarządzeniem Nr 11 Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie z dnia 30 listopada 2012 roku.
  • Inne przepisy normujące działalność archiwalną w RP.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawy prawne działania
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Maria Frankel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.05.2009 12:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż