wersja do wydruku Maria Frankel 15.10.2003 11:27

Przedmiot działalności


Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz dokumentację osobową i płacową pracodawców, a także prowadzą działalność informacyjną.

Do zakresu działania archiwów państwowych należą w szczególności:

  • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
  • ewidencja, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do zasobu archiwalnego;
  • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;
  • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
  • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;
  • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
  • wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Szczecinie obejmuje:

   – na terenie województwa zachodniopomorskiego obszar obejmujący:

  • miasta na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście,
  • wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i łobeskiego,

  Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Szczecinie szczegółowo regulują akty prawne w dziale „Podstawy prawne działania”.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Maria Frankel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2003 11:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż