Przedmiot działalności

Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego.
W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną.

Do zadań Archiwum należy:

  • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego i sprawowanie nad nim nadzoru,
  • przejmowanie. przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,
  • ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,
  • udostępnianie materiałów archiwalnych,
  • prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej o materiałach archiwalnych i archiwach,
  • prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego,
  • wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Jarosław Jasiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2003 12:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż