Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Suwałkach jest państwową jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową wg zadań określonych w ustawie Prawo budżetowe oraz przepisach o zasadach i trybie wykonywania budżetu państwa. Majątek Archiwum Państwowego w Suwałkach stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie dla celów działalności statutowej Archiwum.

Ważniejsze dane na podstawie bilansu wg stanu na dzień 31.12.2009 r.:

Majątek (środki trwałe) o łącznej wartości           1 689 872,89 zł

w tym budynki o łącznej wartości                        1 629 580,92 zł

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Filipowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2003 14:48