Podstawy prawne działania

Archiwum Państwowe w Suwałkach utworzone zarządzeniem nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiego archiwum państwowego (Dz.Urz.MNSzWiT Nr 2, poz.5) zwane dalej „Archiwum” działa na podstawie:


1/ ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1396 ze zm.),

 

2/ statutu nadanego Decyzją Nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 17 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowego w Suwałkach.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawy prawne działania
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Filipowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2003 14:53