Podstawy prawne działania

Archiwum Państwowe w Suwałkach utworzone zarządzeniem nr 4 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiego archiwum państwowego (Dz.Urz.MNSzWiT Nr 2, poz.5) zwane dalej „Archiwum” działa na podstawie:


1/ Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DZ. U. z 2016 r. poz.1506, z późn. zm.),

 

2/ Statutu nadanego Decyzją Nr 46 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowego w Suwałkach.

 

3/ Zarządzenia nr 48  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 19 lipca 2017 r. zmieniającego decyzję  w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach

 

4/ Zarządzenia nr 50  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 26 czerwca 2018 r. zmieniającego decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach

 

5/ Zarządzenia nr 51 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 29 czerwca 2018 r. zmieniającego zarządzenie Nr 50 z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającego decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawy prawne działania
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Sławomir Filipowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.12.2003 14:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.07.2018 14:20 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 14:20 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenia nr 51
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 29 czerwca
2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 50 z dnia 26 czerwca
2018 r. zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu
Archiwum Państwowemu w Suwałkach" na "Zarządzenie nr 51
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 29 czerwca
2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 50 z dnia 26 czerwca
2018 r. zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu
Archiwum Państwowemu w Suwałkach"

(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 14:20 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenia nr 50
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 26 czerwca
2018 r. zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu
Archiwum Państwowemu w Suwałkach" na "Zarządzenie nr 50
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 26 czerwca
2018 r. zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu
Archiwum Państwowemu w Suwałkach"

(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 14:19 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenia nr 48
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 19 lipca
2017 r. zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu
Archiwum Państwowemu w Suwałkach" na "Zarządzenie nr 48
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 19 lipca
2017 r. zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu
Archiwum Państwowemu w Suwałkach"

(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 14:18 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:46 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:46 Zmieniono tytuł załącznika z "Decyzją Nr 46 Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych z dn. 12 czerwca 2014 r. w
sprawie nadania statutu Archiwum Państwowego w Suwałkach"
na "Decyzja Nr 46 Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie nadania
statutu Archiwum Państwowego w Suwałkach"

(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:46 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:44 Dodano załącznik "Statut - Tekst ujednolicony"
(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenia nr 51 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych z dn. 29 czerwca 2018 r. zmieniające
zarządzenie Nr 50 z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające
decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w
Suwałkach"

(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenia nr 50 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych z dn. 26 czerwca 2018 r. zmieniające
decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w
Suwałkach"

(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:44 Dodano załącznik "Zarządzenia nr 48 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych z dn. 19 lipca 2017 r. zmieniające
decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w
Suwałkach"

(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:44 Dodano załącznik "Decyzją Nr 46 Naczelnego Dyrektora
Archiwów Państwowych z dn. 12 czerwca 2014 r. w sprawie
nadania statutu Archiwum Państwowego w Suwałkach"

(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:37 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:32 Usunięto załącznik Decyzja nr 46
(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:32 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 50
(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:32 Usunięto załącznik Statut - tekst ujednolicony
(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:32 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 51
(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:32 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 48
(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:31 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 48 NDAP z
dnia 19 lipca 2017 r., zmieniające decyzję w sprawie
nadania statutu Archiwum Państwowemu w Suwałkach" na
"Zarządzenie nr 48 "

(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:28 Dodano załącznik "Statut - tekst ujednolicony"
(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:28 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 51"
(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:28 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 50"
(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:28 Dodano załącznik "Decyzja nr 46"
(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:22 Usunięto załącznik Statut Archiwum Państwowego w
Suwałkach

(Sławomir Filipowicz)
19.07.2018 13:22 Usunięto załącznik Decyzja nr 46 NDAP z dnia 12 czerwca
2014 r., w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w
Suwałkach

(Sławomir Filipowicz)
02.08.2017 11:01 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
02.08.2017 10:57 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
02.08.2017 10:57 Dodano załącznik "Statut Archiwum Państwowego w
Suwałkach"

(Sławomir Filipowicz)
02.08.2017 10:56 Usunięto załącznik Statut Archiwum Państwowego w
Suwałkach

(Sławomir Filipowicz)
31.07.2017 14:15 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
31.07.2017 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 48 NDAP z dnia 19 lipca
2017 r., zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu
Archiwum Państwowemu w Suwałkach"

(Sławomir Filipowicz)
31.07.2017 14:10 Dodano załącznik "Statut Archiwum Państwowego w
Suwałkach"

(Sławomir Filipowicz)
31.07.2017 14:10 Dodano załącznik "Decyzja nr 46 NDAP z dnia 12 czerwca
2014 r., w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w
Suwałkach"

(Sławomir Filipowicz)
20.06.2017 09:37 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
09.05.2007 09:42 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
08.05.2007 13:02 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
08.05.2007 13:02 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
11.12.2003 14:53 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
11.12.2003 14:51 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
11.12.2003 14:47 Edycja dokumentu (Sławomir Filipowicz)
17.09.2003 11:37 Utworzenie dokumentu (Sławomir Filipowicz)