Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Siedlcach jest jednostką budżetową, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia.

 

Działalność finansową Archiwum określa ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Majątek Archiwum Państwowego stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową jednostki.

Archiwum Państwowe w Siedlcach posiada majątek (aktywa trwałe) o łącznej wartości: 5.030.964,47 zł. w tym:

-  nieruchomości o wartości: 4.482.143,95 zł.(należący do Skarbu Państwa budynek AP  w Siedlcach przy ul. Księdza Biskupa Świrskiego 2 oraz budynek siedziby Archiwum przy ulicy T. Kościuszki 7 znajdujący się w trwałym zarządzie Archiwum odpłatnym rocznie w wysokości -1.759,27 zł.).

- majątek ruchomy o łącznej wartości: 139.884,52 zł.– sprzęt komputerowy, biurowy, magazynowy i inne.

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2016.

 

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest Dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

Archiwum prowadzi również działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.

Środki finansowe pochodzące z opłat  za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania przekazywane są na dochody budżetu państwa.

informację wytworzyła: Danuta Hryciuk

informację opublikował: Grzegorz Welik

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Welik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2003 14:20