Przedmiot działalności

Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną.

Do zakresu działania achiwów państwowych należą w szczególności:
1.  
kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego,
2.  
prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego,
3.  
ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów
      archiwalnych należąc
ych do ich zasobu archiwalnego,
4.  
kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego   
      zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach
      organizacyjnych z p
owierzonym zasobem archiwalnym,
5.  
wydawa
nie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji  
      przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,
6.  
prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin
      pokrewnych,
7.  
popularyzacja wiedz
y o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie
     działalności informacyjnej,
8.  
wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Siedlcach obejmuje:

Terytorialny zasięg działania centrali Archiwum jest następujący:
   1. na terenie województwa mazowieckiego obszar obejmujący:
        a) miasto na prawach powiatu Siedlce,
        b) wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu; garwolińskiego, siedleckiego, 
            sokołowskiego i węgrowskiego,
        c) miasto Mińsk Mazowiecki i gminy; Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów,    
            Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, siennica i Stanisławów,
        d) gminy; Kołbiel, Osieck i sobienie – Jeziory powiatu otwockiego,
        e) gminy; Jadów, Poświętne i Strachówka powiatu wołomińskiego.
   2. na terenie województwa lu
belskiego obszar obejmujący:
        a) wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu łukowskiego,
        b) gminy Kłoczew powiatu ryckiego.

Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Siedlcach szczegółowo regulują akty prawne dostępne w dziale "Podstawy prawne działania".

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Welik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2003 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż