wersja do wydruku Paweł Dudek 07.11.2003 14:34

kompetencje

Do zakresu działania dyrektora Archiwum należy w szczególności:

- ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, organizacyjnych i administracyjnych,
- ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
- reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,
- przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
- zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych,
- wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwom oraz innych decyzji przewidzianych odrębnymi przepisami,
- czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,
- wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,
- kierowanie realizacją zadań p.poż., bhp i obronnych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Dudek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2003 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż