wersja do wydruku Paweł Dudek 17.12.2003 14:45

Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Rzeszowie jest państwową jednostką budżetową.

Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie posiada majątek o łącznej wartości netto 2.714.842,99 zł, w tym:

  • nieruchomości o wartości 2.407.172,55 zł,
  • majątek ruchomy o łącznej wartości 307.670,44 zł –  sprzęt komputerowy, inne maszyny i urządzenia.

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2012.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

Archiwum prowadzi działalnośc pozabudżetową sum na zlecenie.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Dudek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2003 14:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż