wersja do wydruku Paweł Dudek 09.03.2004 14:27

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego

 

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

ul. Warneńczyka 57
35-612 Rzeszów

telefon: (0-17) 230 48 08, 230 48 18
fax: 230 48 28
www.rzeszow.ap.gov.pl

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

***

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Warneńczyka 57, 35-612 Rzeszów, tel. (17) 230 48 08. Archiwum gromadzi Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania zleconych usług archiwalnych lub wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów, dlatego też ich podanie przez Ciebie jest obowiązkowe. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja nałożonego na Archiwum obowiązku prawnego, wskazanego w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w zarządzeniach Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Archiwum nie przekazuje Twoich danych osobowych innym podmiotom. Czas ich przechowywania natomiast jest uzależniony od tzw. kategorii archiwalnej akt sprawy, która określa, ile lat Archiwum musi przechowywać dokumentację Twojej sprawy, w tym również dane osobowe. Twoje dane osobowe nie są automatycznie przetwarzane w celu wydania decyzji Ciebie dotyczącej, ani nie są wykorzystywane do profilowania.

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Archiwum przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do Twoich danych osobowych, informacji o tym jakie ich kategorie są przetwarzane (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzyskania informacji dotyczących ich przetwarzania;
  • sprostowania błędnych i uzupełnienia niekompletnych Twoich danych osobowych;
  • ograniczenia (wstrzymania) przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy stwierdzisz ich nieprawidłowość, na czas niezbędny Archiwum do sprawdzenia ich poprawności lub gdy stwierdzisz, że Archiwum pozyskało Twoje dane niezgodnie z prawem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Archiwum narusza przepisy rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych*

 

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w Archiwum, skontaktuj się
z Inspektorem Ochrony Danych: Jacek Cyrek, tel. (17) 230 48 08, e-mail: jcyrek@rzeszow.ap.gov.pl.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Dudek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2004 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż