wersja do wydruku Konrad Kurys 22.09.2003 15:10

kompetencje

 

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizację zadań statutowych, a szczególności:

  • sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych,
  • sprawuje ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
  • reprezentuje Archiwum na zewnątrz,
  • przedkłada Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
  • dokonuje wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
  • czuwa nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i naukowych pracowników,
  • wydaje decyzje w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,
  • wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje,
  • wykonuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej,
  • kieruje realizacją zadań p.poż, bhp i obronnych w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Konrad Kurys
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2003 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż