wersja do wydruku Konrad Kurys 23.09.2003 14:24

Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Radomiu jest państwową jednostką budżetową, działającą według  zasad  określonych  w ustawie o finansach publicznych oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

 

Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów działalności statutowej Archiwum.

 

Archiwum Państwowe w Radomiu posiada majątek o łącznej wartości 14 768 677,01 w tym

  • nieruchomość o wartości 11 290 123,72

  • majątek ruchomy o łącznej wartości 3 478 553,29

 

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

 

Archiwum prowadzi działalność pozabudżetową w postaci środków specjalnych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Konrad Kurys
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2003 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż