wersja do wydruku Konrad Kurys 19.09.2003 12:59

Przedmiot działalności

Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną.

Do zadań archiwów państwowych należy:

  • kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym,
  • przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,
  • ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,
  • udostępnianie materiałów archiwalnych,
  • prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej o materiałach archiwalnych i Archiwum,
  • prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego,
  • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów

 

Zasięgiem działania  Archiwum Państwowego w Radomiu jest:

§         na terenie województwa mazowieckiego obszar obejmujący:

a)     miasto na prawach powiatu Radom,

b)     wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, radomskiego i zwoleńskiego,

c)     gminy: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto n.Pilicą, Pniewy i Warka powiatu grójeckiego,

§         na terenie województwa łódzkiego obszar obejmujący gminę Drzewica powiatu opoczyńskiego,

§         na terenie województwa świętokrzyskiego obszar obejmujący gminę Gowarczów powiatu koneckiego.

 

Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Radomiu szczegółowo regulują akty prawne dostępne w dziale "Podstawy prawne działania".

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Konrad Kurys
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2003 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż