wersja do wydruku Monika Zub 19.04.2004 12:38

kompetencje

Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych. Do zakresu działania Dyrektora Archiwum należy w szczególności:

- ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych,

- ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,

- reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,

- przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków, dotyczących ich realizacji,

- dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,

- wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,

- wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,

- bezpośrednie kierowanie pracownikami naukowymi,

- czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,

- kierowanie realizacją zadań p.poż., bhp i obronnych.

Do Dyrektora Archiwum, który jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Archiwum ponadto należy:

- dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy, w szczególności nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, zmiany warunków pracy i płacy, nagradzanie i stosowanie kar porządkowych,

- dokonywanie okresowych ocen kwalifikacji urzędników państwowych mianowanych,

- wykonywanie nakazów, zarządzeń i decyzji wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

- ustalanie rozkładu czasu pracy pracowników Archiwum.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Monika Zub
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2004 12:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.04.2004 12:38 Edycja dokumentu (Monika Zub)
17.09.2003 11:42 Utworzenie dokumentu (Monika Zub)