Dyrektor

Dr Hubert Wajs

  tel. 22 831 - 15 - 25

Kompetencje

Dyrektor AGAD kieruje całokształtem działalności Archiwum oraz czuwa nad prawidłowością realizacji zadań statutowych. Do zakresu działalności dyrektora AGAD należy w szczególności:

1)ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych i naukowo-badawczych;

2)ogólny nadzór nad zasobem archiwalnym i majątkiem AGAD;

3)reprezentowanie AGAD na zewnątrz;

4)przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji;

5)dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych;

6)wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności AGAD oraz przewidzianych odrębnymi przepisami; wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji;

7)bezpośrednie kierowanie pracami naukowymi; czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i naukowych pracowników;

8)współdziałanie z organizacjami działającymi w AGAD w sprawach związanych z działalnością statutową archiwum.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Witecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2003 14:10