wersja do wydruku Monika Zub 19.04.2004 12:49

Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Przemyślu jest jednostką budżetową działającą według zasad określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie dla celów działalności statutowej Archiwum. Do podejmowania zobowiązań finansowych oraz składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum oraz ustanowieni przez niego pełnomocnicy. Do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym Archiwum upoważnionym jest dyrektor Archiwum i główny księgowy oraz ustanowieni przez nich pełnomocnicy.

Na majątek Archiwum Państwowego w Przemyślu składają się środki trwałe o łącznej wartości netto: 3.461.224,24 zł

w tym:

- nieruchomości o wartości: 3.447.216,40 zł - budynek

- majątek ruchomy o wartości: 14.007,84 – sprzęt komputerowy, inne maszyny i urządzenia

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za 2003 rok.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Monika Zub
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2004 12:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.04.2004 12:49 Edycja dokumentu (Monika Zub)
17.09.2003 11:46 Utworzenie dokumentu (Monika Zub)