wersja do wydruku Monika Zub 14.04.2004 11:06

Przedmiot działalności

            Archiwum Państwowe w Przemyślu realizuje zadania wynikające z postanowień ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. nr 171 z dnia 14.10.2002 r. poz. 1396 z późn. zm.). Przedmiotem jego działalności jest:

1. kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;

2. prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego;

3. ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do jego zasobu archiwalnego;

4. kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;

5. wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;

6. prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;

7. popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;

8. wykonywanie usług archiwalnych w zakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, kopiowania, fotokopiowania i konserwacji materiałów archiwalnych.

 

Szczegółowe zadania i zakres działania Archiwum Państwowego w Przemyślu określone zostały w rozdziale II jego statutu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Monika Zub
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.04.2004 11:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.10.2008 12:16 Edycja dokumentu (Izabela Glesmer)
14.04.2004 11:06 Edycja dokumentu (Monika Zub)
14.04.2004 11:04 Edycja dokumentu (Monika Zub)
14.04.2004 11:03 Edycja dokumentu (Monika Zub)
18.12.2003 11:39 Edycja dokumentu (Monika Zub)
18.12.2003 11:33 Edycja dokumentu (Monika Zub)
17.09.2003 11:36 Utworzenie dokumentu (Monika Zub)