Pracownia naukowa

 Zbiory archiwalne do bezpośredniego korzystania udostępniane są w pracowni naukowej.
 Ogólne zasady udostępniania określone zostały w Zarządzeniu nr 4 Naczelnego Dyrektora  Archiwów Państwowych z 18 maja 2000 roku.
 Szczegółowe unormowania dotyczące korzystania z akt w pracowni naukowej AP w Poznaniu zawarte są w regulaminie wewnętrznym.

INFORMACJE DLA OSÓB KORZYSTAJĽCYCH

Z PRACOWNI NAUKOWEJ

·         pracownia naukowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 9.00 do 18.30

oraz w soboty w godzinach:

od 9.00 do 13.00

w sierpniu od poniedziałku do piątku w godzinach:

od 9.00 do 14.30

·         pracownia naukowa jest nieczynna w lipcu, w dniach ustawowo wolnych od pracy 
i w dniach od 24 do 31 grudnia;

·         materiały archiwalne udostępnia się wyłącznie na miejscu;

·         do czytelni wolno wejść wyłącznie z przyborami do pisami lub z laptopem;

·         z materiałów archiwalnych można korzystać po wypełnieniu tak zwanego „Zgłoszenia Użytkownika”;

·         każdy pobyt w pracowni naukowej należy zaznaczyć w księdze odwiedzin;

·         materiały archiwalne zamawia się wg. zasad:

-  na podstawie dostępnych pomocy archiwalnych (inwentarze, kartoteki, dostępne bazy danych itp.) ustala się nazwę i numer zespołu oraz sygnaturę jednostki archiwalnej,

- na każdą jednostkę archiwalną wypełnia się odrębny rewers,

- jednorazowo można zamówić 5 jednostek archiwalnych,

- akta zmikrofilmowane wypożycza się wyłącznie w formie mikrofilmu,

- akta można zamówić telefonicznie podając nazwę zespołu i  sygnaturę jednostki,

·         zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku o godzinie 9.00, 11.00, 13.00,

·         w soboty nie sprowadza się akt z magazynów;

·         osoba dyżurująca wydaje zamówione akta i odbiera je po wykorzystaniu,

·         korzystający zobowiązany jest czytelnie wypełnić metryczkę dołączoną do każdej jednostki archiwalnej,

·         osoba korzystająca z materiałów archiwalnych może zamówić kopię wybranych materiałów;

·         z materiałami archiwalnymi należy obchodzić się ostrożnie, zgodnie z obowiązującym regulaminem pracowni naukowej;

·         osobie korzystającej z materiałów archiwalnych nie wolno:

- zmieniać porządku w układzie jednostki archiwalnej,

- dokonywać w aktach jakichkolwiek notatek, znaków, dopisków,

- sporządzać notatek lub odpisów umieszczając papier na aktach,

- fotografować materiałów archiwalnych,

- udostępniać zamówione przez siebie materiały archiwalne innym osobom,

- zostawiać akta na stole po zakończonej pracy,

- jeść, pić, palić, korzystać z telefonów komórkowych i głośno rozmawiać;                  

·         okrycia, parasole, teczki, torby, plecaki, siatki i inne pakunki należy zostawiać w szatni;

·         osoba dyżurująca ma obowiązek kontrolować przestrzeganie wymienionych zasad przez użytkowników i w razie konieczności interweniować.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownia naukowa
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Henryk Krystek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.06.2004 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż