Publiczna prezentacja założeń projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE)”
INFORMACJA

O TERMINIE I MIEJSCU PUBLICZNEJ PREZENTACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

„ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH (ADE)”


            Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych uprzejmie informuje,
że publiczna prezentacja założeń projektu „Archiwum Dokumentów
Elektronicznych (ADE)”, przygotowanego w odpowiedzi na konkurs na
dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność
i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa, ogłoszony przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie jako
Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.1, odbędzie się w dniu
8 kwietnia 2015 r., o godz. 11:00 w siedzibie Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
(sala konferencyjna K-3).

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji, chęć uczestnictwa winny
zgłosić drogą elektroniczną na adres: ndap@archiwa.gov.pl,
wnieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2015 r., (włącznie),
podając w treści wiadomości swoje imię, nazwisko, nr telefonu
oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji,
którą Państwo reprezentują.

             Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Publiczna prezentacja założeń projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE)”
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Damian Jończyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2015 12:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż