Kadry

Struktura zatrudnienia

Archiwum Państwowe w Poznaniu zatrudnia (stan na 31 sierpnia 2014 r.) 59 pracowników (57,25 etatów w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), w tym 47 członków korpusu służby cywilnej (46 etatów w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Informacje o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Archiwum Państwowym w Poznaniu publikowane są w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz umieszczane są na tablicy informacyjnej w siedzibie Archiwum. Dodatkowych informacji udziela  Stanowisko ds. osobowych  tel. (61) 852 46 01  w. 29.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kadry
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Henryk Krystek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.06.2004 17:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż