Antykorupcja

Zgłoszenie podejrzenia zaistnienia nadużycia, korupcji lub nieetycznego
zachowania urzędnika Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych  można
zgłaszać do doradcy etycznego NDAP na adres: antykorupcja@archiwa.gov.pl
lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem Doradca Etyczny.


1)   Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020

2)   Kodeks etyki służby cywilnej

3)   Edukacja antykorupcyjna

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Antykorupcja
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Damian Jończyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2015 09:01