Kierownicy


Według struktury obowiązującej od 17.11.2000 r.

Oddział I – gromadzenia i opracowania zasobu
  mgr Elżbieta Rogal

Oddział II – do spraw archiwów zakładowych
  mgr Tadeusz Grabarz

Oddział III – udostępniania i informacji
  mgr Jolanta Niezborała

Pracownia Konserwacji Materiałów Archiwalnych
  mgr Przemysław Wojciechowski

Pracownia Reprograficzna
  Małgorzata Kaczmarek

Oddział Finansowo-Księgowy
  Barbara Paprocka (Główny Księgowy)

Oddział Administracyjno - Gospodarczy
  mgr Maciej Pietrowicz

Stanowisko ds. osobowych
  Barbara Duczmalewska

Oddział w Gnieźnie
  mgr Marek Szczepaniak

Oddział w Koninie

  mgr Piotr Rybczyński

Oddział w Pile
  dr Maciej Kamiński

Kompetencje kierowników określa statut i regulamin organizacyjny Archiwum.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kierownicy
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Henryk Krystek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.06.2004 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż