Schemat organizacyjny

 

Struktura organizacyjna AGAD:

 

 • DYREKTOR

                             dr Hubert Wajs

 • ZASTĘPCA DYREKTORA

                            dr Jacek Krochmal

 • Oddział I materiałów archiwalnych z okresu dawnej Rzeczypospolitej (do 1795 r.)

           Kierownik: dr Michał Kulecki

 • Oddział II materiałów archiwalnych z okresu porozbiorowego (do 1918 r.) 

           Kierownik: mgr Dorota Lewandowska

 • Oddział III archiwów rodowych i zbiorów prywatnych

           Kierownik: mgr Jarosław Zawadzki

 • Oddział IV zbiorów kartograficznych i ikonograficznych

           Kierownik: dr Henryk Bartoszewicz

 • Oddział V informacji, ewidencji i udostępniania zasobu
 1. Pracownia
 2. Biblioteka
 3. Mikrofilmoteka

         Kierownik: mgr Małgorzata Witecka

 • Oddział VI działalności naukowej i wydawniczej

           Kierujący Oddziałem: dr Jacek Krochmal

 • Sekcja Reprografii i Digitalizacji

           Kierownik: Karol Zgliński

 • Dział Administracyjno-Gospodarczy           

           Kierownik: mgr inż. Edyta Ulrich-Piłat

 • Dział Finansowo-Księgowy

           Główny Księgowy: mgr Renata Guziur

 • Samodzielne stanowisko do spraw kadr

           mgr Barbara Kuśmierek

 • Samodzielne stanowisko do spraw kwerend

            mgr Małgorzata Kośka

 • Samodzielne stanowisko do spraw informatycznych

           mgr Adam Ostrowski

 • Samodzielne stanowisko do spraw informacji niejawnych i spraw obronnych

           Krzysztof Kaliszewski

 • Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów

 1. Pracownia konserwacji praktycznej zabytków piśmiennictwa

 2. Pracownia badań biologicznych zagrożeń zasobu archiwalnego

 3. Stanowisko pracy do spraw dezynfekcji materiałów archiwalnych

         Kierownik CLKA: mgr Anna Czajka

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Schemat organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Witecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2003 12:07