Przedmiot działalności


Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną.

Do zakresu działania archiwów państwowych należą w szczególności:
 •     kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
 •     prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 •     ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego;
 •     kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;
 •     wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
 •     prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;
 •     popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
 •     wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Poznaniu obejmuje:
 • na terenie województwa wielkopolskiego obszar obejmujący:
          - miasta na prawach powiatu: Konin i Poznań,
          - wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, grodziskiego, kolskiego, konińskiego, obornickiego, pilskiego, poznańskiego, słupeckiego, szamotulskiego, śremskiego, średzkiego, tureckiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego i złotowskiego,
          - miasto Gniezno oraz gminy: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo i Witkowo powiatu gnieźnieńskiego,
          - gminę Czempiń powiatu kościańskiego,
          - gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz i Sieraków powiatu międzychodzkiego,
          - gminy: Kuślin, Lwówek, Nowy Tomyśl i Opalenica powiatu nowotomyskiego,
 
 • na terenie województwa łódzkiego obszar obejmujący:
          - gminę Uniejów powiatu poddębickiego,
          - gminy: Grabów i Świnice Warckie powiatu łęczyckiego,
 
 • na terenie województwa zachodniopomorskiego obszar obejmujący wszystkie gminy powiatu wałeckiego.

Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Poznaniu szczegółowo regulują akty prawne dostępne w dziale "Podstawy prawne działania".

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Henryk Krystek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2003 11:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż