wersja do wydruku Agata Radecka 15.10.2003 09:33

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię / Jednostka: ......................... .....................................................

Adres: ......................................................................

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

ٱ   dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

ٱ  kserokopia

ٱ  pliki komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA:

ٱ   dyskietka 3,5

ٱ   CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

ٱ   Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ....................................................

ٱ   Przesłanie informacji pocztą pod adres** ......................................................................
..........................................................................................................................................

ٱ   Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

 

.....................................................                        ........................................................

Miejscowość, data                                      podpis wnioskodawcy

Uwagi:

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

 

Plik w formacie MS Word do pobrania - 27 KB

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Agata Radecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2003 09:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż