kompetencje


Dyrektor kieruje całokształtem działalności Archiwum, w szczególności:

- sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, organizacyjnych i administracyjnych,
- sprawuje ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
- reprezentuje Archiwum na zewnątrz,
- przedkłada Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych plany rzeczowe i finansowe oraz sprawozdania i wnioski dotyczące ich realizacji,
- dokonuje wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
- wydaje decyzje w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz w przewidzianych odrębnymi przepisami,
- wykonuje zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej,
- bezpośrednio kieruje personelem naukowym,
- czuwa nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,
- kieruje realizacją zadań ppoż, bhp i obronnych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Skawiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.11.2003 09:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż