Majątek i finanse

Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Opolu jest państwową jednostką budżetową.

Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

Archiwum Państwowe w Opolu posiada majątek (środki trwałe) o łącznej wartości netto 2 892 219,14  zł w tym:
- nieruchomość o wartości  967 513,45 zł- należący do Skarbu Państwa budynek centrali Archiwum Państwowego w Opolu przy ul. Zamkowej 2,
- nieruchomość o wartości  1 811 643,35 zł- należący do Skarbu Państwa budynek magazynowy Archiwum Państwowego w Opolu przy ul. Gorzołki 6,
- majątek ruchomy o łącznej wartości  113 062,34 zł- zainstalowane w budynkach regały, sprzęt komputerowy, inne maszyny i urządzenia.

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za 2008 rok.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Skawiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2004 11:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż