Majątek i finanse

Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Opolu jest państwową jednostką budżetową.

Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870). Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

Archiwum Państwowe w Opolu posiada majątek (środki trwałe) o łącznej wartości netto 3 098749,43 zł, w tym:  

  • grunty o łącznej wartości 319 630,00 zł
  • budynki o łącznej wartości 1 879043,04 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny o łącznej wartości 535 418,69 zł
  • inne środki trwałe o łącznej wartości 364 657,70 zł

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu jednostki budżetowej sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Skawiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.07.2017
Data publikacji:24.07.2017 11:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż