Przedmiot działalności

Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego.
W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz prowadzą działalność informacyjną​.

Do zakresu działania archiwów państwowych należy w szczególności:

  • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;

  • prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego;

  • ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego;

  • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;

  • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;

  • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;

  • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;

  • wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Opolu na terenie województwa opolskiego obejmuje obszar:

- miasto na prawach powiatu: Opole

- wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko- kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, opolskiego, prudnickiego i strzeleckiego,

- gminę Zębowice z powiatu oleskiego.

Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Opolu szczegółowo regulują akty prawne dostępne w dziale "Podstawy prawne działania".

 
 
 
 
 
 
 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Skawiński
Informację wytworzył:Sławomir Marchel
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.11.2003 08:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż