Podstawy prawne działania

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie działa na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst ujednolicony Dz.U. z 2015 r., poz. 1446) oraz Statutu Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie Załącznik do decyzji Nr 25 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 28 grudnia 2012 r.; podlega bezpośrednio Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawy prawne działania
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Witecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2003 12:24