Przedmiot działalności

Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim. Jego początki sięgają czasów Księstwa Warszawskiego. Powołane zostało dekretem księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 2 IX 1808 r. pod nazwą Archiwum Ogólnego Krajowego.
Obecnie posiada zasób historycznie ukształtowany, zamknięty, nie podlegający większym dopływom; chronologicznie mieszczący się od XII w. do końca I wojny światowej (za wyjątkiem archiwów rodzinnych i rodowych oraz ksiąg metrykalnych z terenów tzw. zabużańskich). Obejmuje on archiwalia polskich i obcych (zaborczych) władz, urzędów, instytucji naczelnych i centralnych oraz prowincjonalnych, a także archiwa rodzin i osób prywatnych o szczególnym znaczeniu; z terenów dawnej Rzeczpospolitej (Korony i Litwy), tzw. Prus Południowych i Nowowschodnich (zabór pruski), Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego (zabór rosyjski), a także z części Galicji (zabór austriacki).

 

Do zadań Archiwum Głównego Akt Dawnych należy:

      1) gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,

       2) ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,

       3) udostępnianie materiałów archiwalnych,

       4) prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,

       5) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej,

       6) profilaktyka i konserwacja materiałów archiwalnych,

             7) urzędowe potwierdzanie treści zawartych w przechowywanych materiałach archiwalnych,

            8) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Małgorzata Witecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.10.2003 11:07