Przedmiot działalności

Do podstawowych zadań Archiwum należy:

  • kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym,
  • przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,
  • ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,
  • udostępnianie materiałów archiwalnych,
  • prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej o materiałach archiwalnych i archiwach, 
  • wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów, kopii
    oraz zaświadczeń z przechowywanych materiałów archiwalnych.
  • przechowalnictwo z obsługą niearchiwalnej dokumentacji osobowo-płacowejj


Terenem działania Archiwum Państwowego w Olsztynie jest obszar Województwa Olsztyńskiego w granicach administracyjnych z lat 1975 – 1998.


Archiwum Państwowe w Olsztynie działa na podstawie Statutu wprowadzonego Zarządzeniem nr 6 NDAP z dnia 11 maja 1996 roku.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Mariusz Korejewo
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2004 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż