wersja do wydruku Roman Kusyk 03.01.2004 23:48

Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Lublinie jest państwową jednostką budżetową. Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami). Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

Główna siedziba Archiwum - budynek przy ul. Jezuickiej 13 w Lublinie - należy do Skarbu Państwa i znajduje się w nieodpłatnym zarządzie Archiwum. Archiwum wynajmuje pomieszczenia Sekcji ds. dokumentacji niearchiwalnej i pracowni konserwacji archiwalnej (Lublin, ul. Magnoliowa 2) oraz oddziałów zamiejscowych: w Chełmie, w Kraśniku i w Radzyniu Podlaskim. Najważniejsze składniki majątku ruchomego to regały jezdne zainstalowane w magazynach budynku przy ul. Jezuickiej 13, samochód marki Peugeot Partner (rok prod. 2013) sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz sieciowa pamięć masowa.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Roman Kusyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2004 23:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż