Stan spraw

Informacje o stanie spraw w Urzędzie, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania udostępniane są:

 

przez Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego (tel. 22 56-54-636, 22 56-54-637, 22 56-54-648; dkn@archiwa.gov.pl) w zakresie:

 1)    realizowania polityki Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych odnośnie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego, w tym postępowania z dokumentem elektronicznym;

2)     nadzorowania i koordynowania działań archiwów państwowych w zakresie sprawowania tzw. nadzoru archiwalnego oraz w zakresie przejmowania materiałów archiwalnych i ich użyczania;

3)     ustalania przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych podmiotów publicznych jako wytwarzających materiały archiwalne i posiadających archiwa zakładowe;

4)     zatwierdzania (uzgadniania) instrukcji kancelaryjnych, instrukcji archiwalnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt;

5)     wyrażania zgód generalnych na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;

6)     powierzania jednostkom organizacyjnym przechowywania materiałów archiwalnych, wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego;

7)     prowadzenia i koordynowania działań w zakresie budowy Archiwum Dokumentów Elektronicznych;

 

przez Departament Organizacji i Udostępniania (tel. 22  56 54 632) w zakresie:

 1)  obsługi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych jako centralnego organu administracji rządowej nadzorującego udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu archiwów państwowych oraz wydawanie uwierzytelnionych kopii i odpisów tych materiałów, a także wydawanie zaświadczeń na ich podstawie;

 

przez Biuro Dyrektora Generalnego (tel. 22  56-54-608, fax: 22 56-54-614, sekretariatdg@archiwa.gov.pl) w zakresie:

 

 

1)   w zakresie obsługi kadrowej, projektowania i wykonywania budżetu oraz obsługi finansowo-księgowej Urzędu.

W przypadku wystąpienia problemu ze zidentyfikowaniem zakresu danej sprawy lub departamentu właściwego do jej rozpatrzenia, zapytanie o informacje o stanie przyjmowanych spraw w Urzędzie, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można również kierować do:Kancelarii Urzędu
tel: 22 65-54-612, fax: 22 56-54-614, e-mail: ndap@archiwa.gov.pl.

Terminy załatwiania spraw w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych uzależnione są od: daty wpływu sprawy do Urzędu, jej rodzaju oraz od stopnia jej skomplikowania.

Sprawy, które wymagają rozstrzygnięć, rozpatrywane są w terminach:

  • wydanie decyzji administracyjnej lub postanowienia - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania,
  • załatwianie skarg i wniosków obywateli - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku skarg, wniosków i interpelacji posłów, senatorów  - w terminie 14 dni od daty wpływu do Urzędu,
  • wydawanie zaświadczeń - nie później niż w terminie 7 dni.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stan spraw
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Damian Jończyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2012 09:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż