wersja do wydruku Roman Kusyk 30.04.2004 09:16

Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie

mgr Krzysztof Kołodziejczyk

tel. 081 528 61 43
e-mail: krzysztof.kolodziejczyk@lublin.ap.gov.pl

Kompetencje:

Zastępca dyrektora pomaga dyrektorowi w kierowaniu Archiwum. Do jego zadań należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa i przyznanych kompetencji,
 • nadzorowanie i kierowanie pracą komórek organizacyjnych w zakresie prowadzenia ewidencji i udostępniania zasobu oraz informatyzacji Archiwum,
 • ogólny nadzór nad pracą komórek organizacyjnych w zakresie funkcji administracyjnych i technicznych,
 • przygotowywanie planów i sprawozdań z działalności Archiwum,
 • wykonywanie zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej, w szczególności redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • udział w opracowywaniu normatywów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Archiwum,
 • wykonywanie innych zadań i poleceń z zakresu działalności Archiwum,
 • zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności i kierowanie pracą Archiwum.

Do podpisu zastępcy dyrektora należą następujące kategorie pism:

Wystawiane przez Archiwum Państwowe w Lublinie zaświadczenia, uwierzytelnione wypisy, odpisy i kopie materiałów archiwalnych oraz odpowiedzi na kwerendy podpisywane są przez dyrektora lub zastępcę dyrektora.

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez dyrektora Archiwum 25 czerwca 2012 r., zastępca dyrektora może pod jego nieobecność podpisywać następujące kategorie pism zastrzeżone w Regulaminie organizacyjnym do podpisu przez dyrektora:

 • pisma adresowane do organów władz państwowych i samorządowych,
 • pisma w sprawach wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych, załatwiania wniosków o udostępnienie materiałów archiwalnych składanych przez podmioty zagraniczne i innych zastrzeżonych do jego kompetencji przez przepisy szczególne lub upoważnienia wydane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • odpowiedzi na skargi i zażalenia,
 • dokumenty bankowe, finansowe, rachunkowe i korespondencja w sprawach finansowych Archiwum,
 • sprawozdania opisowe, statystyczne i rachunkowe z działalności Archiwum,
 • zgody na brakowanie akt,
 • zalecenia pokontrolne.

Zastępca dyrektora kieruje ponadto pracami Oddziału IV - ewidencji, udostępniania i informacji.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zastępca Dyrektora
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Roman Kusyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.04.2004 09:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż