Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy są przyjmowane:

 • za pośrednictwem poczty:
  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  ul. Rakowiecka 2 D
  02-517 Warszawa
 • za pośrednictwem:
  Elektronicznej Skrzynki Podawczej
 • faxem:
  (22) 56-54-614
 • składane bezpośrednio w Kancelarii (pokój nr 122) w godz. 8.15-16.15.

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych informuje, że zapewnia osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego oraz następujące środki wspierające komunikowanie się:

- korzystanie z poczty elektronicznej, którą można kierować na adres ndap@archiwa.gov.pl

- przesyłanie faksów do Kancelarii (22) 56-54-614.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub innej formy komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem osoby przybranej, faksem lub mailem.

W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zaleca się, by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Damian Jończyk
Informację wytworzył:Marlena Podsiadły
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.07.2012 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż