Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr, ewidencje, archiwa

Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego
    • Ewidencja zgód generalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów
      Państwowych po 2008 r.
    • Ewidencja uchwał Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji od 2008 r.

BIURO DYREKTORA GENERALNEGO

Wydział Kadr i Szkoleń
    • Ewidencja umów cywilnoprawnych
    • Ewidencja delegacji służbowych

Wydział Administracyjny
    • Rejestr zarządzeń i decyzji wydawanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów
      Państwowych
    • Rejestr zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji
      Archiwów Państwowych
    • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów
      Państwowych i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
    • Ewidencja umów na usługi
    • Ewidencja umów na dostawy

Informacje udzielane są na wniosek

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestry, ewidencje, archiwa
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Damian Jończyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2012 15:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż