Korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zapewnia możliwość
korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza  języka
migowego lub tłumacza-przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze
świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co
najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Zgłoszenie może
być dokonane w formie pisemnej (drogą elektroniczną  lub pocztową
tradycyjną).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Damian Jończyk
Informację wytworzył:Marlena Podsiadły
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2012 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż