Adresy i telefony

 

 

 

Archiwum Państwowe w Łodzi

 

91-415 Łódź, pl. Wolności 1

(adres korespondencyjny)

Centrala

(42) 632-62-01, (42) 632-62-09

Kancelaria
(adres korespondencyjny)

(42) 632-62-01 w. 18
kancelaria@lodz.ap.gov.pl

Dyrektor
mgr Piotr Zawilski

(42) 632-02-02, fax (42) 632-02-11
sekretariat@lodz.ap.gov.pl

Dział finansowo-księgowy
Główny księgowy - mgr Elżbieta Piorun

(42) 633-38-58
ksiegowosc@lodz.ap.gov.pl

Dział administracyjno-gospodarczy
Kierownik - mgr inż. Małgorzata Urbańska

(42) 632-62-01 w. 14
malgorzata.urbanska@lodz.ap.gov.pl

Czytelnia

(42) 632-62-01 w. 23

Inspektor Ochrony Danych
Wojciech Kowaluk

(42) 636-85-35 w. 12
iod@lodz.ap.gov.pl

90-441 Łódź, al. Kościuszki 121

Centrala

(42) 636-85-35, (42) 636-33-86

Oddział I - opracowania zasobu
Kierownik - dr Maciej Janik

(42) 637-29-48

Oddział II - opieki nad zasobem i kwerend
p.o. Kierownika - mgr Izabela Matysiak-Aleksandrowicz

(42) 636-85-35 w. 23

Oddział III - ewidencji, informacji i udostępniania
Kierownik - mgr Andrzej Drakoniewicz

(42) 636-85-35 w. 14

Oddział V - konserwacji i reprografii
Kierownik - mgr Piotr Strembski

(42) 637-18-75

Czytelnia

(42) 636-85-35 w. 12

Biblioteka

(42) 636-85-35 w. 17

90-307 Łódź, al. Piłsudskiego 33

Oddział II - opieki nad zasobem i kwerend

(42) 674-75-15, fax (42) 674-75-86

Oddział IV - nadzoru archiwalnego
Kierownik - mgr Anna Szefler

(42) 674-75-15
nadzor@lodz.ap.gov.pl

98-200 Sieradz, ul. POW 5

Oddział w Sieradzu - centrala

(43) 827-16-42, fax (43) 822-59-90 oddzial.sieradz@lodz.ap.gov.pl 

Kierownik - mgr Adriana Bryk

(43) 827-16-42
adriana.bryk@lodz.ap.gov.pl

Czytelnia

(43) 827-16-42

Przetwarzanie danych osobowych osób, które zwrócą się pisemnie do Archiwum Państwowego w Łodzi odbędzie się na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 4 pkt 11) „zgoda" osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
   

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Adresy i telefony
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Pietrzyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2004 14:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż