Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Łodzi jest państwową jednostką budżetową.
Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami). Majątek  Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.
Archiwum Państwowe w Łodzi posiada majątek o łącznej wartości 7.147.884,65
w tym:
- nieruchomości o wartości  6.661.833,01
- majątek ruchomy o łącznej wartości 486.051,64 (środek transportu, sprzęt komputerowy, urządzenia do prac konserwatorskich)
Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za 2016 rok.
Archiwum Państwowe w Łodzi wraz z oddziałami zamiejscowymi dysponuje powierzchnią magazynową w ilości 3.815 metrów kwadratowych.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Pietrzyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2003 08:18