Majątek i finanse

 

 

Archiwum Państwowe w Łodzi jest państwową jednostką budżetową.
Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Majątek  Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.
Archiwum Państwowe w Łodzi posiada majątek o łącznej wartości 10.613.618,81
w tym:
- nieruchomości o wartości  6.631.966,96
- majątek ruchomy o łącznej wartości 3.981.651,85 (środek transportu, sprzęt komputerowy, urządzenia do prac konserwatorskich)
Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za 2002 rok.
Archiwum Państwowe w Łodzi wraz z oddziałami zamiejscowymi dysponuje powierzchnią magazynową w ilości 3.956,80 metrów kwadratowych.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Paweł Pietrzyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2003 08:18