kompetencje

Zakres działania:

 1. ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, organizacyjnych
  i administracyjnych,
 2. ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
 3. reprezentowanie Archiwum na zewnątrz,
 4. przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
 5. dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
 6. wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,
 7. wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie
  o służbie cywilnej,
 8. czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,
 9. kierowanie realizacją zadań p.poż, bhp i obronnych w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Barbara Ratajewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2003 09:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż