Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Lesznie jest państwową jednostką budżetową.

Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 267 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). Majątek Archiwum stanowi własność Skarbu Państwa i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

Archiwum Państwowe w Lesznie posiada majątek (środki trwałe) o łącznej wartości netto 1 194 212, 30 zł, w tym:

  • Nieruchomość przy ul. Solskiego 71 w Lesznie o wartości 980 871,13 zł – należącą do Skarbu Państwa, budynek znajdujący się w zarządzie Archiwum.
  • majątek ruchomy o łącznej wartości 54 298,24 zł – zainstalowane w magazynach budynku centrali regały jezdne, skaner A2, sprzęt komputerowy, inne maszyny i urządzenia.
  • gruntu 159 043, 00 zł.

Wartość majątku oszacowano według wartości netto na podstawie bilansu za rok 2016.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie dyrektor Archiwum lub ustanowieni przez niego pełnomocnicy.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Barbara Ratajewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.09.2003 10:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż