Przedmiot działalności

Do zadań Archiwum należy :

 

 

1)  kształtowanie i nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym,

2)  przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych,

3)  ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych,

4)  udostępnianie materiałów archiwalnych,

5)   prowadzenie działalności, naukowej i wydawniczej,

6)   prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej o materiałach archiwalnych i Archiwum,

7)   prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego,

8)   wydawanie uwierzytelnionych wypisów, odpisów, wyciągów i reprodukcji materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń wydawanych na ich podstawie.

 

 

Zasięgiem działania Archiwum jest:

 

1) na terenie województwa zachodniopomorskiego obszar obejmujący:

 

a) miasto na prawach powiatu Koszalin,

b) wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: białogardzkiego, drawskiego,

     kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i świdwińskiego,

 

2) na terenie województwa pomorskiego obszar obejmujący:                                         

a) miasto na prawach powiatu Słupsk,

b) wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: bytowskiego, człuchowskiego,

     lęborskiego i słupskiego,

c) gminę Konarzyny powiatu chojnickiego.

 

Archiwum  współpracuje z archiwami mającymi swoją siedzibę na terenie jego

działania oraz z jednostkami organizacyjnymi, w których powstaje niepaństwowy

zasób archiwalny.

 

Szczegółowy zakres i zasięg działania Archiwum Państwowego w Koszalinie określony jest w Statucie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedmiot działalności
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Andryszak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2011 10:25