Wpłaty za usługi

Od 1 stycznia 2014 r. wszelkie należności powinny być wnoszone wyłącznie w formie przelewu.

Wpłaty za usługi związane z wyszukiwaniem i kopiowaniem materiałów archiwalnych, wydawnictwa, oraz inne wpłaty stanowiące dochody bużetowe należy wnosić wyłącznie na rachunek bankowy:

Archiwum Państwowe w Łodzi

Plac Wolności 1, 91-415 Łódź

NBP O/O Łódź

Dla przelewów wewnątrz kraju:
Nr rachunku: 53 1010 1371 0024 2422 3100 0000

Dla przelewów z zagranicy: SWIFT CODE: NBPL PLPW
IBAN: PL 53 1010 1371 0024 2422 3100 0000

Podstawa: Zarządzenie Nr 25 Dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi z dnia 13 grudnia 2013 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpłaty za usługi
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Piotr Strembski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.01.2011 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż