Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Koszalinie jest państwową jednostką budżetową.

     Archiwum prowadzi działalność finansową, którą określa ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

     Majątek Archiwum Państwowego w Koszalinie stanowi własność Skarbu Państwa i  może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

Archiwum Państwowe w Koszalinie posiada majątek (w tym środki trwałe) o łącznej wartości netto – 1.243.092,56 zł w tym:

I. Środki trwałe i nieruchomości o wartości 1.058.325,98 zł  z tego:

   1. należący do Skarbu Państwa budynek centrali Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 i przy ul. Wł. Andersa 38,

   2. należący do Skarbu Państwa budynek Oddziału w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17,


    3. należący do Skarbu Państwa budynek Oddziału w Szczecinku przy ul. Parkowej 3,

II. Majątek ruchomy o łącznej wartości  184.766,58 zł .

 

Wartość majątku oszacowano na podstawie ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2005 r.

     Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Archiwum. 

Archiwum Państwowe uprawnione jest do pozyskiwania środków pozabudżetowych wykonując:

- kwerendy,

- kserokopiowanie materiałów archiwalnych,

- skanowanie i fotografowanie w/w materiałów,

- oraz prowadzi działalność usługową w zakresie przechowalnictwa dokumentacji

         osobowej i płacowej.

Plan dochodów własnych Archiwum w 2005 r. ustalono na 31.200,00 zł.

     Pozyskane środki pozabudżetowe przeznaczono na sfinansowanie zakupu tonerów do drukarek, papieru kserograficznego, materiałów do konserwacji akt, teczek i pudeł z tektury bezkwasowej, sprzętu komputerowego. 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Andryszak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2003 11:10