Majątek i finanse

Archiwum Państwowe w Koszalinie jest państwową jednostką budżetową.

    Działalność finansową Archiwum określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

     Majątek Archiwum Państwowego w Koszalinie stanowi własność Skarbu Państwa i  może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością statutową Archiwum.

Archiwum Państwowe w Koszalinie posiada majątek (aktywa trwałe) o łącznej wartości netto – 6 864 678,66 zł w tym:

1) Grunty o wartości - 3 237 500,00

2) Budynki o wartości - 3 436 730,46

-  należący do Skarbu Państwa budynek centrali Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 i przy ul. Wojska Polskiego 4,

 - należący do Skarbu Państwa budynek Oddziału w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17,


-  należący do Skarbu Państwa budynek Oddziału w Szczecinku przy ul. Parkowej 3,

3) Urządzenia techniczne i maszyny o wartości - 172 875,05

4) Inne środki trwałe o wartości - 17 573,15

Wartość majątku oszacowano na podstawie bilansu na dzień 31.12.2016 r.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podejmowania zobowiązań finansowych upoważniony jest wyłącznie Dyrektor Archiwum. 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Majątek i finanse
Podmiot udostępniający informację:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Informację opublikował:Grzegorz Andryszak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2003 11:10